K.F.C. Witgoor Sport dankt zijn sponsors!

Sportongeval

Wat te doen bij een sportongeval tijdens training of wedstrijd?


Contactpersoon

Slegers Luc

LucSlegers2@gmail.com

GSM:  0494 44 34 49


 

Onze spelers die aantreden in de competitie van de K.B.V.B. zijn sowieso aangesloten bij het Federaal Solidariteitsfonds van deze bond. Om te kunnen genieten van sommige financiële tegemoetkomingen dienen bepaalde regels strikt in acht te worden genomen.

Bedoeling is niet alleen dat de ongevallenaangiftes correct worden ingevuld en tijdig worden verstuurd, maar tevens dat deze dossiers door ons ten gronde worden opgevolgd tot het einde.

Indien alles vlot verloopt worden de financiële tegemoetkomingen na een tweetal maanden gestort aan de club. De club dient dan de gelden uit te keren aan de leden die het slachtoffer werden van een ongeval.

Wil je meer inlichtingen over je dossier, contacteer onze jeugdsecretaris.
Wil je rechtstreeks informeren, dan kan dit op het volgende telefoonnummer 02/4771262 van het Federaal Solidariteitsfonds.

Voor het seizoen 2021-2022 worden alle aangiftes enkel en alleen via Luc Slegers ingediend zodat laattijdige aangiftes worden vermeden.

Hierna enkele belangrijke aandachtspunten :

 • Bij een ongeval of kwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training met KFC Witgoor Sport, dien je, om in aanmerking te komen voor de verzekering bij de Belgische voetbalbond, je te melden bij de dokter met een formulier “ Aangifte van een ongeval”.
 • Dit formulier bevat een medisch luik dat de dokter in detail moet invullen. Het andere luik wordt dan door Luc samen met de rechthebbende ingevuld. Het formulier “Aangifte van een ongeval” kan je bekomen bij je ploegafgevaardigde, in de kantine aan de Wouwer of bij Luc.
 • Het ingevulde formulier “Aangifte van een ongeval” moet ten laatste 21 dagen na het ongeval toegekomen zijn bij de KBVB. Aangiftes die te laat worden opgestuurd, worden niet weerhouden!

Daarom is het van cruciaal belang dat het formulier tijdig wordt ingevuld en verstuurd. Maak er een goede gewoonte van om de eerste week na het ongeval Luc te contacteren. Voorzie je dan ook van een kleefbriefje van je ziekenfonds.

Belangrijk !!!

 • Indien een behandeling bij de kinesist nodig is, is een voorafgaande toestemming van de verzekering vereist. Daarom dient de dokter uitdrukkelijk het aantal kine-beurten te vermelden op het aanvankelijk aangifteformulier.  Indien de kine-behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet ons onmiddellijk een voorschrift bezorgd worden. Wij maken dit dan verder over.
 • Alle documenten moeten originelen zijn, anders wordt er geen vergoeding uitgekeerd.
 • Na de aangifte van het ongeval ontvang de club enige tijd later een bevestiging van de aangifte inclusief het genezingsattest. De speler is verplicht dit genezingsattest te laten invullen door de dokter alvorens de wedstrijden of de trainingen te hervatten. Dit attest dien je dan te bezorgen aan Luc samen met de verschilstaat van het ziekenfonds. Na enige tijd ontvangt de club dan een kostenstaat met de vermelding voor welk bedrag het Solidariteitsfonds tussenkomt.

Een gouden regel :

 • !!!Begin nooit terug te trainen of te spelen zonder medisch attest van de dokter !!!
 • Herneem je te vroeg en herval je in dezelfde kwetsuur, dan worden geen vergoedingen meer toegekend.
 • De toegekende vergoedingen worden gestort op de rekening courant van de club. Onze jeugdsecretaris zal erop toezien dat de gelden tijdig worden doorgestort naar de rechthebbenden.

Let op !!!

 • Vraag enkel een aangifteformulier bij een ernstige kwetsuur.
 • Het solidariteitsfonds dekt geen schade opgelopen aan tanden, gebit, brillen … !!!
 • Het forfait van de verzekering bedraagt voor elk ongeval 11,05 Euro.
 • Indien de inactiviteit minder dan drie weken duurt, worden geen onkosten vergoed door de K.B.V.B. .
 • Bij het indienen van een aangifteformulier contacteer steeds persoonlijk Ruud zodat alles correct wordt ingevuld. Wacht zeker niet te lang zodat alles tijdig kan worden opgestuurd.  Vul het aangifteformulier samen in met Fred Bleys. Hij heeft hierin voldoende ervaring en weet wat kan en niet kan!

Voor verdere info zie het bondsreglement: bondsreglement , bijlage 1 - Verzekeringen. Deze website is echter niet zo overzichtelijk. Tracht je gewoon te houden aan de afspraken die hierboven zijn vermeld. Bij problemen : neem steeds contact op met onze jeugdafdeling.

Goed om weten is dat de verzekering die door de KBVB niet alles dekt!  Stel dat een speler bijvoorbeeld een stukje van zijn tand verliest, dan wordt dit niet terugbetaald.  Mede daarom raden we aan om het reglement ter zake goed na te lezen en eventueel een persoonlijke verzekering af te sluiten.

Link document:

Aanvraag-terugbetaling-inschrijving-sportvereniging_CM (1)

Scroll naar boven
Scroll to Top