K.F.C. Witgoor Sport dankt zijn sponsors!

Charter gedragregels KFC Witgoor sport

A     Algemene gedragsregels


We tonen respect voor iedereen !

 • Te allen tijde vriendelijk te zijn voor clubmedewerkers,
 • Niemand te discrimineren,
 • Geen racistische opmerkingen te geven,
 • Behulpzaam te zijn,
 • De training niet opzettelijk te storen,
 • Niet te stelen, gevonden goederen worden steeds aan een clubverantwoordelijke afgegeven. Verloren goederen kunnen steeds worden opgehaald op de hiervoor voorziene plekken,
 • Geweld te plegen, …

We gedragen ons altijd sportief ! Ook als anderen minder sportief zijn.

 • Geen kritiek te geven op de scheidsrechter, trainers, medespelers, supporters en tegenstander,
 • De bal buiten de trappen indien verzorging nodig is,
 • De bal terug te geven, als de tegenstander in balbezit was, na de verzorging,
 • De tegenstander te feliciteren na de wedstrijd,
 • Excuses aan te bieden na een fout, …

We tonen respect voor de infrastructuur en het materiaal !

 • Het materiaal steeds met de nodige voorzichtigheid te behandelen,
 • Het materiaal steeds op de afgesproken plek terug te plaatsen,
 • Geen opzettelijke beschadigingen toe te brengen aan materiaal, kledij en infrastructuur,
 • De infrastructuur trachten netjes te houden,
 • Eventuele beschadigingen te melden aan een verantwoordelijke van de club, …

Het team zet zich in voor ons, wij zetten ons in voor het team ! Vele handen maken licht werk!

 • Als speler, zoveel mogelijk aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijden,
 • De spelers aan te moedigen, maar het coachen over te laten aan trainers en spelers,
 • Bij uitwedstrijden te ondersteunen bij het vervoer,
 • Afwisselend de wedstrijdtenue te wassen en fruit mee te brengen voor tijdens de pauze,
 • Een handje toe te steken als de club een actie of evenement organiseert ten voordele van de club,
 • De club te ondersteunen in het bereiken van de vooropgestelde doelen, …

B     Gedragsregels spelers

De spelers worden geacht de algemene gedragsregels te kennen:


Attitude en houding!

 • De speler zal steeds de instructies van de trainer opvolgen en niet deze van de supporters.
 • De speler speelt te allen tijde volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels en aanvaard elke beslissing van de trainer en scheidsrechter.
 • De speler verlaat de training, om te drinken of voor een toiletbezoek, enkel mits toelating van de trainer. Een toiletbezoek proberen we steeds te doen voor en na de training. Tijdens de training wordt dit uitzonderlijk toegestaan.
 • De speler zal te allen tijde de nodige interesse en inzet tonen en vragen stellen als hij iets niet begrijpt.

Discipline

 • We zijn steeds tijdig aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden of andere afspraken in clubverband. Indien we, door omstandigheden, toch afwezig of te laat zal zijn, verwittigen we tijdig de nodige personen.
 • Studie heeft altijd voorrang op voetbal. De club zal tijdens de examens het trainingsregime aanpassen, maar voetbal kan ook als ontspanning dienen tijdens deze stressvolle periode.
 • Bij uitwedstrijden verzamelen we steeds ter plaatse, tenzij anders wordt afgesproken.

Welzijn spelers !

 • Alle spelers vanaf U8 douchen na elke training en wedstrijd. Het niet onmiddellijk douchen na de training kan infecties en blessures veroorzaken.
 • Alcohol, roken en slechte voeding hebben een negatieve invloed hebben op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.
 • Een gezonde en gevarieerde voeding met een juiste verhouding tussen koolhydraten, proteïnen, groeten en fruit is aan te bevelen.
 • Het gebruik van drugs of andere stimulerende middelen wordt niet getolereerd.

Kledij en materiaal!

 • De spelers dragen steeds de voorziene kledij van de club op training en wedstrijden. Deze kledij is dan ook netjes, proper en aangepast aan de weersomstandigheden. (uitgezonderd U6).
 • Probeer zoveel mogelijk al het sportgerief zoals sporttassen en trainingsuitrusting te voorzien van een naam.
 • Beenbeschermers zijn verplicht, denk aan uw eigen veiligheid.
 • Voetbalschoenen worden schoongemaakt aan de borstels buiten.
 • Voetbalschoenen zijn steeds gepoetst.
 • Er worden geen sierraden (horloge, ketting, armbandjes, oorbellen, piercings, …) gedragen tijdens training of wedstrijd.
 • De trainer en/of afgevaardigde is tijdens trainingen verantwoordelijk voor het opstellen, opruimen en terugplaatsen van het materiaal. Dit kan uitgevoerd worden door spelers of omstaanders, maar de trainer/afgevaardigde ziet erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Materiaal dat de trainer/afgevaardigde als onveilig beschouwt, dient niet gebruikt te worden.

C     Gedragsregels trainers en afgevaardigden


 • De trainer wordt geacht te allen tijde ernaar te streven om de doelstellingen, beschreven in het jaarplan, te behalen.
 • De trainer wordt geacht zijn training op te bouwen volgens de basisprincipes van het jeugdplan.
 • De trainer zorgt dat elke speler, te allen tijde, minstens 50% van de wedstrijd speelt.
 • De trainer stemt de oefeningen af op de weersomstandigheden om blessures en ziekte te vermijden, maar ook om de velden niet extreem te belasten.
 • De afgevaardigde draagt, in samenspraak met de trainer, de verantwoordelijkheid over het invullen van het wedstrijdformulier.
 • De trainer heeft een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de trainer het voorbeeld niet geeft.
 • De trainer draagt de verantwoordelijkheid over zijn spelers van het moment dat zij in de kleedkamer aanwezig zijn, op het afgesproken tijdstip, tot de spelers kleedkamers mogen verlaten na de training of wedstrijd.
 • De trainer en afgevaardigde zijn verantwoordelijk voor het proper achterlaten van de kleedkamers.
 • De trainer is op de hoogte van de gedragsregels van de spelers.
 • We zijn steeds tijdig aanwezig zijn op trainingen, wedstrijden of andere afspraken in clubverband. Als we, door omstandigheden, toch afwezig of te laat zal zijn, verwittigen we tijdig de nodige personen.
 • Als je met een voertuig het sportcomplex betreedt, gelieve de snelheid te matigen.
 • De trainer is tijdens trainingen verantwoordelijk voor het opstellen, opruimen en terugplaatsen van het materiaal. Dit kan uitgevoerd worden door spelers of omstaanders, maar de trainer ziet erop toe dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. Materiaal dat de trainer als onveilig beschouwt, dient niet gebruikt te worden.

D     Gedragsregels ouders


 • Ouders worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!
 • Een ouder is op de hoogte van de gedragsregels van de spelers en handelt naar behoren.
 • Een ouder heeft een voorbeeldfunctie voor het eigen kind en gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de ouders het voorbeeld niet geven.
 • Het speelveld is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en medewerkers van de club. Ouders en supporters blijven te allen tijde achter de omheining.
 • Breng de club op de hoogte van eventuele veranderingen binnen de gezinssituatie, adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers, eventuele medische aandoeningen van de spelers, …
 • Als het kind geen interesse heeft in voetbal, raden wij aan ook niet voor deze hobby te kiezen.
 • Probeer interesse en betrokkenheid te tonen in de hobby van het kind. Zo blijft het kind gemotiveerd in het uitoefenen van hun hobby.
 • Probeer steeds positief te zijn in de feedback naar het kind. Een werkpunt wordt makkelijker aanvaard als het omringd wordt door positieve punten.
 • Probeer opmerkingen en ontevredenheden enkel in intieme sfeer met de juiste medewerker van de club te bespreken. Een positieve omgeving is een aangename omgeving voor het kind.
 • Als het kind geen interesse heeft in voetbal, raden wij aan ook niet voor deze hobby te kiezen.
 • Probeer interesse en betrokkenheid te tonen in de hobby van het kind. Zo blijft het kind gemotiveerd in het uitoefenen van hun hobby.
 • Probeer steeds positief te zijn in de feedback naar het kind. Een werkpunt wordt makkelijker aanvaard als het omringd wordt door positieve punten.
 • Probeer opmerkingen en ontevredenheden enkel in intieme sfeer met de juiste medewerker van de club te bespreken. Een positieve omgeving is een aangename omgeving voor het kind.

  E     Gedragsregels toeschouwers


 • Het speelveld is enkel toegankelijk voor spelers, trainers en medewerkers van de club. Ouders en supporters blijven te allen tijde achter de omheining.
 • Supporters worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!
 • Gelieve het sportcomplex niet te betreden met een voertuig, maar deze op de parking te laten staan.
 • Positieve ambiance tijdens de wedstrijden creëert voor de spelers een aangename omgeving om hun wedstrijden in af te werken. Dit moedigen we vanuit de club ten zeerste aan.
 • Een kind kan een supporter als voorbeeld zien. De supportert gedraagt zich naar behoren. Men kan niet verwachten dat de spelers een goede houding aannemen als de supporters het voorbeeld.

  F     Gedragsregels scheidsrechters


 • Scheidsrechters worden geacht de algemene gedragsregels te kennen en deze te allen tijde toe te passen!
 • Als scheidsrechter ben je op de hoogte van het reglement en pas je dit te allen tijde toe.
 • Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.
Scroll naar boven
Scroll to Top